Budynki mieszkaniowe

BRZEZIA ŁĄKA

14 BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
DWULOKALOWYCH

ul. Główna
55-093 Brzezia Łąka

INWESTOR:
AWM II Sp. z o.o. S.K.
ul. Malborska 10 d
51-351 Wrocław

ILOŚĆ MIESZKAŃ:
28

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
2981,92 m2