Budynki mieszkaniowe

OSIEDLE NAD RZEKĄ

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

LOKALIZACJA: DOLNY ŚLĄSK 

ILOŚĆ MIESZKAŃ: 12

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1360,00 m2

 

FAZA PROJEKTU:

  • STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
  • KONCPECJA PROJEKTOWA
  • PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT WYKONAWCZY