Budynki mieszkaniowe

ŚLĘZA

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

ul. Sosnowa
55-040 Ślęza

ILOŚĆ MIESZKAŃ:
6

INWESTOR:
Indywidualny

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
656,68 m2

FAZA PROJEKTU:
- Studium programowo-przestrzenne
- Koncepcja projektowa
- Projekt budowalny
- Projekt wykonawczy