Budynki mieszkaniowe

ŚLĘZA

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

LOKALIZACJA: ŚLĘZA UL.SOSNOWA

ILOŚĆ MIESZKAŃ: 6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 656,68 M2

FAZA PROJEKTU:

  • STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
  • KONCEPCJA PROJEKTOWA
  • PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT WYKONAWCZY