Budynki usługowe

URZĄD GMINY JEMIELNO

BUDYNEK URZĘDU GMINY

Jemielno

INWESTOR:
Gmina Jemielno
56-209 Jemielno

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
900,00 m2

FAZA PROJEKTU:
- Studium programowo - przestrzenne
- Koncepcja projektowa
- Projekt budowlany i wykonawczy