Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Korzystając z naszej strony internetowej www.dsdarchitekci.pl , powierzacie Państwo nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i umożliwienie Państwu pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Z Polityki prywatności dowiecie się Państwo, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możecie je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy DSD ARCHITEKCI Magdalena Szyłko, wobec Użytkowników stron internetowych naszego serwisu www.dsdarchitekci.pl we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.


CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi takimi są np. adres e-mail, numer telefonu.


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest DSD ARCHITEKCI Magdalena Szyłko, 55-093 Kiełczów, ul. Platynowa 1, NIP 6681808099, Regon 369434876
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować na adres: DSD ARCHITEKCI, Magdalena Szyłko, 55-093 Kiełczów, ul. Platynowa1 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@dsdarchitekci.pl


W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych stron internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa informujemy.
W przypadku podania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy, firma DSD ARCHITEKCI, Magdalena Szyłko, przetwarzać je będzie w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.


NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, jakim jest:
- prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczących usług i towarów oferowanych przez naszą firmę;
- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
- obsługa wniosków przekazywanych działowi klienta oraz przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
- windykacja należności: prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania. Dotyczy to także danych, które nasza firma musi zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny związany z wykonywaniem usługi (np. dane do faktur).


KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim.
Są to: upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), jak podmioty wykonujące kampanie reklamowe, inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, stosowne instytucje i urzędy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, organy publiczne.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W innych przypadkach, jeśli w związku z wykonaniem zawartej z naszą firmą umowy lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej prowadzonej przez naszą firmę, czy też w związku z udziałem w programach lojalnościowych uzyskają Państwo za opłatą towar lub usługę, firma będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres sześciu lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.


PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Możecie z nich Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami: mailowo: architekcidsd@gmail.com,
listownie: DSD ARCHIREKCI, Magdalena Szyłko, 55-093 Kiełczów, ul. Platynowa1.
Kontaktując się z nami, prosimy o podanie Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy.
Przysługuje Państwu:
- prawo do informacji na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie;
- prawo żądania od naszej firmy dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże nasza firma uprawniona będzie do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo po dniu 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby wykonać Państwa uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie Państwo skorzystać z maila:biuro@architekci.pl, lub listownie: DSD ARCHITEKCI, Magdalena Szyłko 55-093 Kiełczów, ul. Platynowa 1.


POLITYKA COOKIES

W oparciu o zapisy art.6 ust.1 litf RODO na naszej stronie używamy tzw. plików cookies, dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody Użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.