Budynki mieszkaniowe

NOWA LEŚNICA

3 BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
WRAZ Z PARKINGIEM

ul. Trzmielowicka 
54-008 Wrocław

ILOŚĆ MIESZKAŃ:
153

INWESTOR:
J. KING Sp. z o.o.
ul. Łowiecka 12-12A
55-093 Długołęka

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
9500,00 m2

FAZA PROJEKTU:
- Studium programowo - przestrzenne
- Koncepcja projektowa
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy