Budynki przemysłowo- magazynowe

HALA MAGAZYNOWA 3LP

HALA MAGAZYNOWA

Polska, Wrocław

INWESTOR:
3LP S.A.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
4.350 m2

FAZA PROJEKTU:
- Projekt budowlany

REALIZACJA:
2017