Budynki przemysłowo- magazynowe

ZAKŁAD PRODUKCJI ELEMENTÓW STALOWYCH

ZAKŁAD PRODUKCJI

Polska, Żarów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
4.000 m2

FAZA PROJEKTU:
- Koncepcja projektowa