Budynki usługowe

BUDYNEK SCH

BUDYNEK SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Wrocław

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
730,03 m2

FAZA PROJEKTU:
- Studium programowo - przestrzenne
- Koncepcja projektowa