Budynki usługowe

BUDYNEK SCH

BUDYNEK SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

LOKALIZACJA:

WROCŁAW

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
730,03 m2

 

FAZA PROJEKTU:
STUDIUM PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE ORAZ 
KONCPECJA PROJEKTOWA