Budynki usługowe

WINARNIA

GOSPODARSTWO ROLNE - WINIARNIA 
Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Węgrów

INWESTOR:
Indywidualny

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
721,37 m2

FAZA PROJEKTU:
- Koncepcja projektowa
- Projekt budowlany i wykonawczy